Aktualności

Karta Dużej Rodziny jest już dostępna ...

Drukuj
Karta Duzej Rodziny 
O wydanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się ...
 
 
 
 
O wydanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka, zamieszkałe na terenie Gminy Główczyce, składające się z rodziców (jednego rodzica, współmałżonka rodzica), mających na utrzymaniu minimum troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania przez nie nauki. Osoby niepełnosprawne będące członkami rodzin wielodzietnych otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
 
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Informację  o instytucjach i firmach, które zaoferują zniżki rodzinom wielodzietnym znaleźć można na stronie www.rodzina.gov.pl.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Przyjmowanie wniosków o wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny rozpocznie się 16 czerwca 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach.
 
Dla rodzin wielodzietnych z Gminy Główczyce Kartę Dużej Rodziny przyznaje Kierownik Ośrodka na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 
 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo