Aktualności

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 15, wrzesień 2014 11:25

W dniu 18 lipca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. W myśl ustawy z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 poz. 498) warunkiem przeprowadzenia zbiórki publicznej jest jej zgłoszenie w portalu zbiórek publicznych Zbiórki.gov.pl.

Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych prowadzona jest wyłącznie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.Zniesiony został obowiązek uzyskania pozwolenia.W dniu 18 lipca 2014 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Zniesieniu uległ tym samym istniejący od 1933 roku obowiązek występowania o zgodę na zbiórkę publiczną do władz lokalnych (Wójta). Każdy z nas decyduje o tym, komu, jakiej organizacji, na jaki cel przekazać swoje pieniądze, a Państwo stworzyło ramy organizacyjne, by przeprowadzenie zbiórek odbywało się w sposób przejrzysty, pozwalający na kontrolę społeczną i popularyzację tej formy dobroczynności.

• Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych: dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498.
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych dostępne jest w Dzienniku Ustaw pod tym linkiem http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/833
Od 18 lipca 2014 roku funkcjonuje również portal zbiórki.gov.pl, gdzie można zgłosić lub rozliczyć zbiórkę.

Oto zbiór najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą:
1. zgłoszenie (dotychczas pozwolenie)
2. zgłoszenie wszystkich zbiórek: małe, duże, ogólnopolskie, lokalne do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (dotychczas w zależności od terenu, na jakim była organizowana zbiórka, do: wójta, burmistrza, starosty, ministra)
3. zgłoszenie elektroniczne na zbiórki.gov.pl (przy zgłoszeniu elektronicznym organizator zbiórki musi mieć ePUAP), możliwe też zgłoszenie papierowe do MAC (dotychczas tylko pisemne)
4. decyzja o przyjęciu (lub nie) zgłoszenia elektronicznego w ciągu trzech lub papierowego w ciągu siedmiu dni (dotychczas w ciągu 30 dni)
5. dostępność zgłoszeń i sprawozdań on-line na zbiórki.gov.pl (dotychczas zgody i sprawozdania były papierowe, pozostawały w urzędzie wydającym zgłoszenie)
6. nie ma obowiązku umieszczania sprawozdania ze zbiórki publicznej w prasie (chyba, że zbiórka sprzed 18 lipca, wtedy nadal obowiązek sprawozdania, np. jeśli na początku 2013 r. wydano pozwolenie do 20 stycznia 2014 r. to nadal obowiązek sprawozdania do urzędu, ogłoszenie w prasie)
7. bez opłaty skarbowej (dotychczas z opłatą – w 2014 r. było to 82 zł)
8. zbiórką publiczną (nie zgłasza się na zbiórki.gov.pl) nie są m.in. apele o wpłaty na konto bankowe organizacji, sprzedaż przedmiotów, tzw. cegiełek (dotychczas były to zbiórki publiczne)
Więcej o tym, co jest zbiórką publiczną lub nią nie jest od 18 lipca 2014 roku: poradnik.ngo.pl/x/995791
UWAGA: Wszystkie pozwolenia wydane przed wejściem w życie nowej ustawy 18 lipca 2014 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Takie zbiórki są przeprowadzane i rozliczane według dotychczasowych zasad wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych z 1933 r. Nowa ustawa jest stosowana wyłącznie do zbiórek publicznych, które zostaną zgłoszone po jej wejściu w życie, czyli od 18 lipca 2014 r. (art. 40 ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych).
Poniżej przydatne linki (wciśnięty klawisz Ctrl+kliknięcie uruchamia łącze)
• Nowe zbiórki publiczne [PREZENTACJA]
• Co jest zbiórką publiczną, co nią nie jest, na jakie cele zbiórka publiczna
• Kto może prowadzić zbiórkę publiczną
• Zgłoszenie zbiórki publicznej na zbiórki.gov.pl, odmowa przyjęcia zgłoszenia
• Jakie informacje mogą znaleźć obywatele i organizatorzy na zbiórki.gov.pl, jak sprawdzić czy zbiórka jest zgłoszona
• Co zawiera formularz zgłoszenia (dane zgłaszane do zbiórki publicznej)
• Jak i kiedy złożyć sprawozdanie ze zbiórki publicznej na zbiórki.gov.pl – obowiązki organizatora
• Formularze: zgłoszenie zbiórki publicznej, sprawozdanie ze zbiórki publicznej, sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar
• Formularze: zgłoszenie zbiórki publicznej, akt założycielski komitetu społecznego - przykłady
• STARE PRZEPISY: Zbiórki publiczne, na które uzyskano zezwolenie przed 18 lipca 2014 r. (organizowane zgodnie ze starą ustawą o zbiórkach publicznych)
o Co to jest zbiórka publiczna? Kto może ją prowadzić?
o Jaką formę może mieć zbiórka publiczna?
o Czy do przeprowadzenia zbiórki publicznej potrzebne jest pozwolenie? Kto je wydaje?
o Co trzeba zrobić, aby przeprowadzić zbiórkę?
o Jak i w jakim terminie rozliczamy się z przeprowadzonej zbiórki? Do kogo składa się sprawozdanie?
o Jakie kary/sankcje czekają organizację, jeśli jej działania w ramach zbiórki publicznej nie są zgodne z przepisami?

Informację opracowano na podstawie danych pochodzących z oficjalnych stron internetowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: https://mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne oraz portalu organizacji pozarządowych ngo.pl: http://poradnik.ngo.pl/zbiorkipubliczne