Aktualności

Z dziennika inwestycji

Drukuj
Utworzono: wtorek, 15, grudzień 2015 10:40

213Ostatni kwartał 2015 roku to moment, w którym część inwestycji gminnych zostało zakończonych, a przy innych prace dobiegają ku końcowi.

 

 

 

 

Zakończył się remont drogi wojewódzkiej 213 na odcinku Cecenowo - Wicko. W naszej gminie w ramach przeprowadzonych prac na docinku od granicy gminy do końca miejscowości Cecenowo droga zyskała nową, szerszą nawierzchnię asfaltową, przebudowano chodnik przez miejscowość Cecenowo, który poszerzono do szerokości 2 m, a w części miejscowości wykonano zupełnie nowy odcinek chodnika, który umożliwi bezpieczne dojście dzieci do przystanku autobusu szkolnego. W ramach zadania wykonano również nowe przepusty, oznakowanie drogowe i bariery ochronne jak również wjazdy na posesje. Zbliżony zakres prac prowadzony był również w gminie Wicko co jest nie bez znaczenia dla mieszkańców naszej gminy dojeżdżających do pracy w Łebie i Lęborku. Całość prac wykonała firma STRABAG.
Końcowi dobiegły także prace przy przebudowie ul. Osiedle w Główczycach. W ramachInwestycje ul. Osiedle prowadzonej przez gminę inwestycji wykonana została kanalizacja deszczowa wraz z umożliwieniem podłączenia przez właścicieli nieruchomości przyległych do przebudowywanej drogi. Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej, a wzdłuż całej ulicy powstał chodnik. Wykonano wjazdy na posesje oraz miejsca parkingowe. Dużym udogodnieniem dla klientów banku jest parking, który powstał przy Banku Spółdzielczym. Do tej pory bank nie posiadał jakiegokolwiek parkingu. Powstało 7 miejsc parkingowych przy banku, 5 miejsc przy komisariacie i 10 miejsc na osiedlu. Przebudowany odcinek połączono z drogą powiatową, dzięki czemu usprawniony został ruch w kierunku osiedla i komisariatu policji. Wartość robót wyniosła w przybliżeniu 650 tys. zł, a środki na ten cel przeznaczono z budżetu gminy, gdyż wnioski o dotacje do Narodowego Programu Przebudowy Dróg nie przyniosły rezultatów. Prace wykonała Firma Jereczek z Bytowa, która wybrana została w drodze przetargu nieograniczonego spośród 8 firm.
Poza ulicą Osiedle w Główczycach, Gmina wybudowała również kolejny odcinek drogi betonowej w kierunku Dochowa o długości 0,6 km. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 85 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego, z funduszu przeznaczonego na budowę dróg prowadzących do gruntów rolnych. Wartość całej inwestycji to 240 tys. zł. Wspólnie ze Starostwem Powiatu Słupskiego wykonaliśmy również przebudowę kolejnych odcinków dróg powiatowych, wraz z chodnikami z kostki brukowej, w miejscowości Warblino i Szczypkowice oraz nakładkę asfaltową na odcinku 1 km w miejscowości Zgojewo wraz z remontem mostu.
Z nowych udogodnień korzystają też mieszkańcy Drzeżewa, gdzie Gmina wybudowała pętlę autobusową na podłożu z kruszywa łamanego. Pozwoli to na bezpośredni wjazd autobusów do miejscowości, co wcześniej nie było możliwe.
Wielkimi krokami zbliża się również koniec prac przy budowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dydaktycznym przy Zespole Szkół w Stowięcinie.

sala stowięcino

Na wybudowanie obiektu Gmina Główczyce pozyskała dofinansowanie w kwocie pół miliona złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a koszt całkowity zamknie się w kwocie około 1,8 miliona złotych. Zadanie podzielono na trzy etapy: wykonanie stanu zerowego, wykonanie stanu surowego oraz prace wykończeniowe. Na chwilę obecną w całości wykonano zakres etapu I i II, a etap III jest na półmetku. Inwestycja powinna zostać zakończona na początku 2016 roku. Sala posiada wymiary: 28 x 14 m . Wyposażona zostanie w bramki do piłki ręcznej i nożnej, zestawy do koszykówki i siatkówki , drabinki gimnastyczne oraz elektroniczną tablicę wyników . W łączniku znajdować się będą dwie sale lekcyjne. Sala służyć będzie uczniom Zespołu Szkół w Stowięcinie oraz społeczności mieszkańców Stowięcina i okolicznych miejscowości. Obiekt będzie spełniał standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Szkoła w Stowięcinie jest ostatnią, która nie posiadała sali gimnastycznej, spośród szkół prowadzonych przez Gminę. Jest to czwarta hala sportowa w gminie.