Aktualności

Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych w Gminie Główczyce

Drukuj

logo recyklingZgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Główczyce informuje o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych rodzajów odpadów:


- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 15,77 % ;
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 98,78 %;
- poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji – 57,75 %.

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo