Aktualności

Powiatowe ćwiczenia obronne w Główczycach

Drukuj
Utworzono: piątek, 27, maj 2016 12:39

obronnikW dniu 23 maja 2016 roku w miejscowości Główczyce odbyło się powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem ,,Obronnik 2016".

Celem ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie i weryfikacja przyjętych założeń dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej z terenu powiatu słupskiego podczas wykonywania zadań z zakresu obrony i zarządzania kryzysowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Kierownikiem ćwiczenia był Pan Zdzisław Kołodziejski - Starosta Słupski, który koordynował działania służb w poszczególnych etapach ćwiczenia.

W ćwiczeniu brał udział Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Słupsku, gminy Główczyce, Damnica i Potęgowo oraz Komenda Miejska Policji w Słupsku, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku I Lęborski Batalion Zmechanizowany oraz Akademia Pomorska w Słupsku. Na ćwiczenia zaproszeni zostali jakoobserwatorzy przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu, którzy w przyszłości również organizowali będą podobne ćwiczenia we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słupsku.

Ćwiczenie składało się z dwóch epizodów praktycznych:

- zatrucie ujęcia wody oraz całego wodociągu w miejscowości Główczyce
- podłożenie niezidentyfikowanego ładunku w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Główczyce.

,,Obronnik - 2016" to pierwsze tego typu ćwieczenia organizowane na terenie powiatu. W ramach podejmowanych działań uczestnicy mogli w sposób praktyczny przećwiczyć działania wymagające współdziałania administracji samorządowej ze służbami i inspekcjami działającymi na terenie powiatu. Ćwiczenie pozwoliło na wypracowanie wielu cennych uwag i spostrzeżeń, które mogą wpłynąć na szybsze działanie służb w niesieniu pomocy mieszkańcom powiatu słupskiego.

obronnik 1     obronnik 2    obronnik 3