Aktualności

Porozumienie dla rozwoju turystyki

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 25, lipiec 2016 07:51

PICT001220 lipca br. Wójt Gminy Główczyce Teresa Florkowska podpisała porozumienie dotyczące przygotowania wspólnego projektu sześciu gmin w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe. Projekt pod nazwą „Rzeka Łeba- uwolnij energię natury” zakłada wybudowanie na rzece infrastruktury (przenoski, pola biwakowe, pola namiotowe, przystanie kajakowe) za łączną kwotę ok. 2,3 mln zł.

W naszej gminie zagospodarowany zostanie teren przy moście w miejscowości Gać. Posadowiony tu zostanie pomost do wyjmowania i wodowania kajaków, a także miejsce przeznaczone do wypoczynku: wiata z ławo-stołem, ławki, suszarka na kajaki, stojaki na rower, przybornik rowerowy i toaleta. Ponadto teren zostanie zagospodarowany w postaci zieleni urządzonej, nawierzchni z kruszywa oraz nawierzchni z desek na legarach. Szacunkowa wartość inwestycji w Gminie Główczyce wyniesie około 130 tys. zł.

W wyniku porozumienia gminy: Łęczyce (Lider Projektu), Główczyce, Lębork, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Łeba, złożą wspólny projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, gdzie możliwe jest uzyskanie dofinansowania zadania do 85%.

Pomorskie Szlaki Kajakowe to strategiczne przedsięwzięcie Samorządu Województwa Pomorskiego, którego celem jest zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej. Założeniem Przedsięwzięcia jest zagospodarowanie ok. 1500 km istniejących i potencjalnych pomorskich szlaków kajakowych i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę kajakową, m.in. przenoski przy przeszkodach, budowę i rozbudowę przystani kajakowych i pól biwakowych, zapewnienie odpowiedniego dostępu do miejsc etapowych spływów. Przedsięwzięcie obejmuje również opracowanie spójnego systemu oznakowania szlaków, zautomatyzowany system informacji kajakowej oraz działania informacyjno – promocyjne. Realizacja Przedsięwzięcia ma się przyczynić do udostępniania potencjalnym odbiorcom dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszarów zlokalizowanych wzdłuż szlaków wodnych. Działania te pozwolą na stworzenie spójnej oferty turystycznej na wszystkich szlakach objętych Przedsięwzięciem.

PICT0007

PICT0017