Aktualności

Otrzymaliśmy pieniądze na drogi, kanalizację i edukację!

Drukuj

logo UEDnia 8 września Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania projekt pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce - etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz", którego wartość wyniesie 15 933 410,27 zł. Przyznane dofinansowanie to 63,75% wartości projektu i wyniesie 10 157 549,04 zł. W ramach realizowanego projektu wykonane zostanie ok. 21 km kanalizacji wraz z 16 przepompowniami sieciowymi oraz 14 przepompowniami przydomowymi. W ramach inwestycji wykonane zostaną również przyłącza do posesji.

Zarząd Województwa zatwierdził również listę operacji z zakresu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014 - 2020. Gmina Główczyce otrzyma dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Rumsko, Siodłonie oraz Drzeżewo o łącznej długości ponad 1,5 km. Koszt inwestycji 2 063 331,61 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 295 619,00 zł.

Zatwierdzono także wyniki oceny merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – poprawa jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nasza Gmina w odpowiedzi na konkurs złożyła projekt pn.: "Zajecia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce", dotyczący wszystkich szkół dla których Gmina jest organem prowadzącym. Projekt ukierunkowany jest przede wszystkim na działania związane z kompleksowym wspomaganiem szkół, służące wzmocnieniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doposażenie placówek edukacyjnych. Wartość projektu wyniosła 1 296 903,54 zł, przyznane dofinansowanie to 1 232 058,36 zł.

Po podpisaniu z Marszałkiem Województwa Umów o dofinansowanie niezwłoczne przystąpimy do procedur związanych z wyłonieniem wykonawców i dostawców zaplanowanych w projektach działań.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo