Aktualności

Pierwsze umowy podpisane

Drukuj

Informacja PROW Drzeżewo

26596„Przebudowa drogi gminnej w Drzeżewie” i „Przebudowa dróg gminnych w Rumsku i Siodłoniu”. Celem pierwszej inwestycji jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez przebudowę 0,695 km drogi gminnej w miejscowości Drzeżewo, co wpłynie na poprawę jakości infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich. Drugie zadanie polega na ułatwieniu dojazdu do drogi powiatowej nr 1125 G poprzez przebudowę 0,431 km drogi w Rumsku oraz 0,452 km drogi w Siodłoniu. Wnioski o dofinansowanie zadań złożono w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, działanie „Podstawowe i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Na realizację inwestycji gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 295 619,00 zł, co stanowi ok. 64% całkowitej wartości inwestycji wynoszącej 2 063 331,61 zł. Po nowych drogach w Rumsku i Drzeżewie można będzie jeździć już w 2017 roku, a w Siodłoniu w 2018.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo