Aktualności

Jednogłośnie uchwalono budżet gminy na 2017 rok

Drukuj

herbNa sesji Rady Gminy Główczyce w dniu 15 grudnia, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową na rok 2017. W przyszłym roku dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 43.224.043,00 zł, natomiast wydatki na rok 2017 w kwocie 44.703.018,00 zł. Deficyt budżetowy to kwota 1.478.975,00 zł.
Na inwestycje gmina Główczyce zaplanowała kwotę ponad 7.544.367,00 zł. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym budżetu będzie uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Skórzyno, Ciemino, Izbica, Zgierz. Znaczna część tej kwoty zostanie także przeznaczona na modernizację dróg gminnych w Drzeżewie, Szelewie i Rumsku.
Projekt budżetu poparła Komisja finansów Rady Gminy. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku wydała pozytywną opinię oceniając jego poprawność pod kątem formalnym oraz rachunkowym.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo