Aktualności

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Drukuj
Utworzono: czwartek, 03, październik 2013 10:52

odpadyyyyy

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Skórzyńskiej (oczyszczalnia ścieków) w Główczycach jest czynny w każdą sobotę w godzinach 10:00 – 13:00

(z wyjątkiem świąt) i przyjmuje bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

1.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2.  Odpady wielkogabarytowe ( meble, dywany, wykładziny);

3.   Gruz budowlany (w ilości 10m3 /rocznie od gospodarstwa domowego);

4.  Opony samochodowe  pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w ilości 8 szt. rocznie od gospodarstwa domowego);

5.  Makulatura;

6.  Opakowania wielomateriałowe  (kartoniki po mleku, sokach)

7.  Metale;

8.  Odpady biodegradowalne ( w szczególności skoszona trawa, gałęzie, liście itp.)

9.  Baterie i akumulatory;

10.  Przeterminowane leki i chemikalia.

W PSZOK nie są przyjmowane następujące odpady:

1.  Tworzywa sztuczne;

2.  Zmieszane odpady komunalne;

3.  Odpady zawierające azbest;

4.  Materiały izolacyjne ( styropian, wełna mineralna, papa)

5.  Części samochodowe;

6.  Szyby (samochodowe, okna);

7.  Odpady budowlane zmieszane  z innymi odpadami.