Aktualności

Nowy plan sieci publicznych szkół w związku z wprowadzaną reformą systemu oświaty

Drukuj

P3230058

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018, czyli od września 2017 r. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej rozpoczną naukęw klasie VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum, a dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja możliwość wygaszenia ich. Z takiej właśnie możliwości skorzystała Gmina Główczyce.


Oznacza to, że od 1 września 2017 r. dzieci i młodzież w Gminie Główczyce będą uczyły się w następujących szkołach:
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelkowie - ośmioletnia szkoła podstawowa z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi,
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Główczycach - ośmioletnia szkoła podstawowa z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi;
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół w Pobłociu - ośmioletnia szkoła podstawowa z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi;
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół w Stowięcinie – ośmioletnia szkoła podstawowa z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi.
Obwody wszystkich wymienionych wyżej szkół pozostają bez zmian.
Przedstawiona powyżej sieć szkół została pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo