Aktualności

Nowy plan sieci publicznych szkół w związku z wprowadzaną reformą systemu oświaty

Drukuj
Utworzono: środa, 29, marzec 2017 10:39

P3230058

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018, czyli od września 2017 r. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej rozpoczną naukęw klasie VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum, a dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja możliwość wygaszenia ich. Z takiej właśnie możliwości skorzystała Gmina Główczyce.


Oznacza to, że od 1 września 2017 r. dzieci i młodzież w Gminie Główczyce będą uczyły się w następujących szkołach:
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelkowie - ośmioletnia szkoła podstawowa z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi,
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Główczycach - ośmioletnia szkoła podstawowa z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi;
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół w Pobłociu - ośmioletnia szkoła podstawowa z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi;
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół w Stowięcinie – ośmioletnia szkoła podstawowa z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi.
Obwody wszystkich wymienionych wyżej szkół pozostają bez zmian.
Przedstawiona powyżej sieć szkół została pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.