Aktualności

Realizacja projektu "Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce"

Drukuj

13W fazę bezpośredniej realizacji wszedł projekt edukacyjny pn. ”Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce”. W szkołach powstały tematyczne sale przedmiotowe- laboratoria, które w większości są już wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne. W Główczyckiej podstawówce powstała sala przyrodnicza, a w gimnazjum laboratorium chemiczne. W szkołach w Pobłociu i Stowięcinie gabinety biologiczne, a w Żelkowie sala matematyczno-przyrodnicza. We wszystkich szkołach sale do nauki języka angielskiego zostały wyposażone w nowoczesne zestawy do nauki przedmiotu. Lekcje wynikające z ramowego planu zajęć prowadzone są z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy, a dodatkowe godziny lekcyjne zostały wzbogacone o doświadczenia, eksperymenty i zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Dodatkowo dwa razy w semestrze na zajęcia zaproszeni zostaną specjaliści z instytucji zewnętrznych. Grupa 56 uczniów uczestnicząca w zajęciach dodatkowych w wakacje wyjedzie na pięciodniowy obóz naukowy. 15% uczniów klas I-III, osiągających najlepsze wyniki z języka angielskiego, weźmie udział trzydniowym obozie językowym, w trakcie którego porozumiewać się będą w języku angielskim.

 

Galeria zdjęć


W obiekcie gimnazjum w Główczycach powstało Gminne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie dyrektorzy szkół kierują dzieci wymagające pomocy psychologicznej i terapeutycznej. W centrum mieści się m.in. sala terapii sensorycznej. Na taką terapię dotychczas dzieci czekały nawet rok czasu. Szacujemy, iż w efekcie realizacji zajęć terapeutycznych u min. 90% dzieci uda się wyeliminować lub zniwelować dysfunkcje.
W celu rzetelnej realizacji zadań projektowych ze szkoleń przygotowujących do nauczania innowacyjnymi i kreatywnymi metodami nauczania z wykorzystaniem TIK, skorzystali nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, prowadzący zajęcia w ramach projektu.
Projekt zakłada zwiększenie średniej ocen ucznia oraz lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

projekt edukacyjny logo 2017

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo