Aktualności

KONKURS „PIĘKNA WIEŚ” 2017

Drukuj

DSC 1079Informujemy, że dniu 28 kwietnia 2017r., Zarządzeniem nr 37/2017 Wójt Gminy Główczyce zatwierdził Regulamin II Gminnego konkursu „Piękna Wieś” w 2017 roku.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
- prywatna posesja mieszkalna,
- wieś.

 


O przystąpieniu „Wsi” do konkursu decyduje Sołtys, który składa podpisaną deklarację (zał. Nr 1 regulaminu) w Urzędzie Gminy w Główczycach (pok. 7a) do dnia 16 czerwca br.
Warunkiem przystąpienia mieszkańca do konkursu jest złożenie deklaracji u Sołtysa do dnia 12 czerwca br., wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. Deklaracje dostępne są u Sołtysów oraz w plikach poniżej. 
W konkursienie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc zdobytych w 2016r. (nie dotyczy laureatów II i III miejsc).

W terminie do dnia 7 lipca 2017 roku Komisja konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Główczyce dokona oceny zgłoszonych posesji oraz wsi.

Zarządzenie

Karta zgłoszeniowa- kategoria wieś

Karta zgłoszeniowa - kategoria posesja

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo