Aktualności

Ulice w Główczycach z nowymi nazwami

Drukuj
Utworzono: środa, 20, wrzesień 2017 06:00

Inwestycje ul. OsiedleInformujemy, iż na podstawie art. 18 ust.2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2016r., poz.446, poz. 1579 i poz.1948 oraz z 2017r. poz.730 i poz.935) i art.6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz.744) w Główczycach nazwy zmieniły następujące ulice:

Zmiany nazw poprzedzone były konsultacjami społecznymi, w wyniku, których mieszkańcy wybrali nowe nazwy, a te zostały przyjęte uchwałami Rady Gminy Główczyce numer: XXXI/304/2017, XXXI/305/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr XXXI/304/2017

Uchwała nr XXXI/305/2017