Aktualności

Od stycznia 2018 roku zmianie ulegną stawki opłat za śmieci

Drukuj

UWAGA!
od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają stawki opłat za śmieci

Urząd Gminy w Główczycach informuje, iż w dniu 26 października 2017 r. została podjęta przez Radę Gminy Główczyce uchwała Nr XXXII/324/2017w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi(Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3952).
Niniejszą uchwałą wprowadzono dla właścicieli nieruchomości nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane i odbieranew sposób selektywny(odpady segregowane)obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi :
1) nieruchomość zamieszkana przez 1 osobę – 12,50 zł
2) nieruchomość zamieszkana przez 2 osoby – 25,00 zł
3) nieruchomość zamieszkana przez 3 osoby – 37,50 zł
4) nieruchomość zamieszkana przez 4 osoby – 50,00 zł
5) nieruchomość zamieszkana przez 5 osób – 62,50 zł
6) nieruchomość zamieszkana powyżej 5 osób – 62,50 zł + 6,25 zł za każdą kolejną osobę.

Miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane)obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 20,50 zł od osoby.
W przypadku odpadów zmieszanych brak jakichkolwiek ulg.

UWAGA:
1. W związku z uchwaleniem nowych stawek opłat właściciele nieruchomości (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) nie mają obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć jedynie w przypadku zmian, np. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, wyboru innego sposobu zbierania odpadów (zbiórka selektywna/zbiórka nieselektywna) lub zmiany innych danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
2. Urząd Gminywyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo