Aktualności

Informacje dotyczące odpadów komunalnych

Drukuj
Utworzono: wtorek, 08, październik 2013 06:36

logo recyklingInformujemy, że zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Główczyce przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie .

Informacja o poziomach recyklingu

Informujemy, że w 2012 r. osiągnięto poziom recyklingu do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy Główczyce na poziomie         12,71 %.