Aktualności

Dziękujemy Sołtysom

Drukuj
Utworzono: piątek, 09, marzec 2018 06:05

 

Z okazji Dnia Sołtysa – opiekuna i gospodarza wsi,
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej,
a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami naszej gminy.
Jednocześnie składamy podziękowania za trud i wysiłek w sprawowaniu funkcji Sołtysa
oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy życia lokalnej społeczności.

                  Przewodniczący Rady Gminy Główczyce                    Wójt Gminy Główczyce

                                Michał Matkowski                                         Teresa Florkowska

 

pole kwiatów