Aktualności

Informacja o naborze wniosków

Drukuj

"CZYSTE POWIETRZE POMORZA" – EDYCJA 2018

kominW związku z planowanym przystąpieniem Gminy Główczyce do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018, Urząd Gminy w Główczycach informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Główczyce.

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne należące do osób fizycznych, bądź takie, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:
• kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
• źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą)
• elektryczne urządzenia grzewcze.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:
• dokumentację i nadzór techniczny,
• demontaż istniejącego źródła ciepła,
• zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
• wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowanych (z tego nie więcej niż 30% ze środków WFOŚiGW, zaś 5% ze środków pochodzących z budżetu Gminy Główczyce) i będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2018).

Mieszkańcy Gminy Główczyce zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2018, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy Główczyce przy ul. Kościuszki 8, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2018r.

W przypadku, gdy kwota przeznaczona na udzielenie dotacji nie będzie wystarczająca z uwagi na zbyt dużą liczbę złożonych wniosków o przyznanie dotacji, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski z najwyższym planowanym efektem ekologicznym w redukcji emisji zanieczyszczeń (Mg/rok), a następnie decydować będzie data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy w Główczycach.

Rozstrzygnięcie konkursu przez WFOŚiGW nastąpi prawdopodobnie w terminie do 22 czerwca 2018 r., a wyniki zostaną opublikowane w terminie do 29 czerwca 2018 r.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku:
http://wfos.gdansk.pl/konkursy/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2018

Formularz wniosku o uzyskanie dotacji można pobrać tutaj lub w formie papierowej w pok. nr 15 Urzędu Gminy w Główczycach. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 59 811 60 10 oraz w pok. nr 15 Urzędu Gminy w Główczycach.

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo