Aktualności

Rozpoczęliśmy realizację projektu "Srebrna Sieć"

Drukuj
Utworzono: piątek, 13, kwiecień 2018 10:27

zumwpW dniu 12 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisana została umowa na realizację projektu partnerskiego „Srebrna Sieć”, którego Liderem jest Gmina Kobylnica. Osiem gmin z terenu Powiatu Słupskiego, w tym Gmina Główczyce, rozpoczęło tym samym wspólną realizację projektu skierowanego do seniorów- w szczególności tych po 60 roku życia, z niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami.

 Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa medycznego seniorów dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii informacyjnych- „teleopieki” i wyrobienia nawyku niesienia sąsiedzkiej pomocy osobom starszym. System TELEOPIEKI polega na możliwości szybkiego informowania służb ratunkowych o zagrożeniu zdrowia lub życia. Prowadzona jest też senioralna profilaktyka zdrowotna, rehabilitacja domowa, powstaną nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych, w tym sąsiedzkie usługi opiekuńcze, realizowane będą szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, a także warsztaty dla seniorów w zakresie poradnictwa i profilaktyki zdrowotnej.

Działania przewidziane w projekcie obejmują również szkolenia i zajęcia praktyczne dzięki, którym seniorzy zyskają szansę zwiększenia swojej aktywności w codziennym życiu.
Liderem projektu ,,Srebrna Sieć” jest Gmina Kobylnica, która odpowiada za obsługę administracyjną projektu. W pozostałych gminach- przy Ośrodkach Pomocy Społecznej, działają „animatorzy lokalni”, którzy wdrażają poszczególne zadania oraz sprawują bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu. Na terenie Gminy Główczyce programem objęta zostanie grupa 20 seniorów, niesamodzielnych, z problemami zdrowotnymi.
Projekt będzie realizowany do grudnia 2020 roku, a jego łączna wartość to 10 mln zł.
Zapraszamy chętnych seniorów i osoby opiekujące się osobami starszymi wymagającymi tego typu wsparcia, do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczycach ul. Słupska 21 osobiście lub telefonicznie (tel. 59 811 60 15).