Aktualności

Informacja hydrofornia Żoruchowo

Drukuj
Utworzono: czwartek, 27, grudzień 2018 06:37

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuję, że w badaniach jakości wody z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowość Żoruchowo, stwierdzono obecność azotynów. Jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom ww. rozporządzenia i stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Pismo - PDF