Aktualności

Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Główczyce w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”

Drukuj

WFOSiGW wersja kolor-01

W dniu 29 listopada 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Główczyce, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Główczyce w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych".
Kwota dotacji 12.800,00 zł
Planowany koszt kwalifikowalny zadania 47.000,00 zł
Realizacja zadania od 1 lipca 2018 roku do 15 stycznia 2019 roku
Projekt zakłada wymianę 3 niskosprawnych, nieekologicznych pieców opalanych paliwami stałymi (węglem) i zastąpienie ich 3 nowoczesnymi kotłami automatycznymi zasilanymi biomasą, o mocy od 10 do 15 kW.
Realizacja zadania w znaczący sposób przyczyni się do poprawy ochrony środowiska, poprzez ograniczenie przedostających się do powietrza zanieczyszczeń.

W wyniku podjętych działań nastąpiła redukcja emisji zanieczyszczeń:

pyły ogólne (Mg/rok) 0,2

SO2 (Mg/rok) 0,097

CO (Mg/rok) 0,518

CO2 (Mg/rok) 23,029

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo