Aktualności

„Srebrna Sieć” - spotkanie podsumowujące etap

Drukuj
Utworzono: czwartek, 07, luty 2019 11:37

 Rada Seniorw

W środę, 06 lutego w Kobylnicy odbyło się spotkanie podsumowujące jeden z etapów projektu „Srebrna Sieć". Udział w spotkaniu wzięli animatorzy lokalni, wolontariusze, członkowie Gminnych Rad Seniorów, przedstawiciele partnerów uczestniczących w projekcie. Gminę Główczyce reprezentowała Wójt Danuta May wraz z członkami Gminnej Rady Seniorów.
Kierownik projektu Pani Patrycja Osińska przedstawiła partnerów projektu, zadania, cel projektu. Podsumowując projekt opowiedziała o dotychczasowych zrealizowanych zadaniach m.in. o przeprowadzonych szkoleniach dla seniorów, dla opiekunów faktycznych, wolontariuszy, a także o powstałych w ramach projektu Radach Seniorów.
Podczas drugiej części spotkania odbyło się szkolenie dla Gminnych Rad Seniorów. W trakcie szkolenia przedstawiciele i członkowie Gminnych Rad Seniorów mogli dowiedzieć się o prawnych aspektach zakładania i funkcjonowania Gminnych Rad.
Partnerzy projektu: gmina Damnica, gmina Główczyce, gmina Kępice, gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Potęgowo, gmina Tuchomie, powiat słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Fundacja Niesiemy Pomoc oraz Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła.
Celem projektu jest utworzenie w 8 gminach na terenie województwa pomorskiego
(tj. Kobylnicy, Damnicy, Główczyc, Słupska, Ustki, Kępic, Potęgowa, Tuchomia) zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.
Źródło: srebrnasiec.pl