Aktualności

ASF

Drukuj
Utworzono: środa, 27, luty 2019 07:35

ASF-2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku wydał komunikat, w którym zwraca się do lokalnej społeczności w związku z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Należy bezwzględnie powstrzymać się od zostawiania jedzenia w miejscach dostępnych dla dzikich zwierząt, tj. przydrożnych parkingach oraz innych miejscach postoju. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie przydrożne parkingi, stacje benzynowe, miejsca obsługi podróżnych oraz wszelkie miejsca postojowe były zaopatrzone w pojemniki/ kontenery przeznaczone na odpady żywnościowe i regularnie opróżniane. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że dużym ryzkiem związanym z rozprzestrzenianiem się ASF na terytorium Polski jest przewóz produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu podręcznym z innych krajów i może być źródłem przeniesienia ASF na terytorium krajów należących do UE. W zawiązku z powyższym zaleca się szczególną ostrożność mieszkańców w powyższych kwestiach i bezwzględną realizację powyższych wskazań.