Bezpieczeństwo publiczne

Drukuj

   

  BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE

          bezpieczenstwo

Informacje dla mieszkańców, ostrzeżenia i poradniki

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy. Szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne zapewniają instytucje powołane do ochrony ładu i porządku.

 

Znajdą tu Państwo informacje z zakresu;

 • ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ
 • OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
 • POLICJI

telefony

 

Lokalne telefony alarmowe

 •  59 811 60 98: Ochotnicza Straż Pożarna
 •  59 811 60 97: Policja
 •  59-841-45-20 / 59-841-45-20: Stacja Pogotowia Ratunkowego (zespół wyjazdowy)
 •  59 841 60 00: ENERGA-OPERATOR SA - dostawca prądu
 •  59 842 59 23: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

               

 Telefony alarmowe w Polsce  z telefonu stacjonarnego: 

 •   999: Pogotowie
 •   998: Straż Pożarna
 •   997: Policja
 •   994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
 •   993: Pogotowie Ciepłownicze
 •   992: Pogotowie Gazowe
 •   991: Pogotowie Energetyczne
 •   988: Telefon Zaufania
 •   986: Straż miejska
 •   981: Pomoc drogowa
 •   112: Numer alarmowy z komórki

 

Bieżące przerwy w dostawie prądu i przewidywany czas przywrócenia zasilania

http://www.energa-operator.pl/wylaczenia/wylaczenia_biezace.xml

 

SERWISY KRAJOWE

 

NAZWA OŚRODKA

LOGO

ZAWIERA

LINK DO STRONY

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

 RCB

Informacje o zagrożeniach, raporty, oceny, poradniki

http://rcb.gov.pl/

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

 godloPL

Informacje o tematyce wojskowej

http://mon.gov.pl/

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

 PAA

Rozkład mocy dawki promieniowania gamma
w Polsce

http://www.paa.gov.pl/ocena-sytuacji-radiacyjnej-kraju/rozklad-mocy-dawki-promieniowania-gamma

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA

 PSH

Komunikat o bieżącej
sytuacji hydrogeologicznej,
prognoza
sytuacji hydrogeologicznej

http://www.psh.gov.pl/

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

 IMGW

Ostrzeżenia meteorologiczne
i hydrologiczne

http://www.imgw.pl/index.php

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 CZK.PL

Serwis zarządzania kryzysowego

http://www.czk.pl/

INFORMACJA LOTNICZA

 FLAIGHTRADAR24

Bieżąca sytuacja lotnicza nad obszarem Polski

http://www.flightradar24.com/53.97,17.42/6

OBRONA CYWILNA KRAJU

 OC

Serwis informacyjny

http://www.ock.gov.pl/

 

 


 

Numer 112 służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.


   

 Jak dzwonić na 112?

Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

 • miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),
 • jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobą będącą świadkiem danego zdarzenia,
 • należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
 • przedstawić się z imienia i nazwiska, krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby,
 • wskazać miejsce przebywania/adresu, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
 • udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
 • wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
 • nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
 • jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112,
 • należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA 112? 

Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej zdarzenie lub – w przypadku problemów z łącznością – może być przekierowane do następnego centrum powiadamiania ratunkowego, które przyjmie zgłoszenie i powiadomi właściwe służby.

Co robi operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112?

 • zapyta o rodzaj zdarzenia, miejsce zdarzenia,
 • wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
 • poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miescu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie miejsca/ lokalizacji,
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym.

  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

To zupełnie innowacyjne narzędzie. A dzięki niemu mieszkańcy mogą się dowiedzieć czy w ich okolicy jest bezpiecznie, a co więcej mogą też sami zgłaszać pojawiające się problemy. Za pomocą interaktywnej strony mieszkańcy mają możliwość aktualizacji danych na mapie. Mogą przekazywać informacje o zagrożenia występujących w ich najbliższym rejonie. Później te sygnały będą weryfikowane przez funkcjonariuszy i jeżeli okażą się, że są one prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę.

Na Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa przede wszystkim znajdują się informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie. Chodzi o kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, wymuszenia, bójki czy pobicia. Poza tym będą też informacje o przestępstwach na tle seksualnym, narkotykowych, przestępczości nieletnich, ale też wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna m.in. na stronie Komendy Stołecznej Policji. Ma ona pozwolić na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

mapa.zagrozen1

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo