Bezpieczeństwo publiczne

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 10:15

   

  BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE

          bezpieczenstwo

Informacje dla mieszkańców, ostrzeżenia i poradniki

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy. Szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne zapewniają instytucje powołane do ochrony ładu i porządku.

 

Znajdą tu Państwo informacje z zakresu;

telefony

 

Lokalne telefony alarmowe

               

 Telefony alarmowe w Polsce  z telefonu stacjonarnego: 

 

Bieżące przerwy w dostawie prądu i przewidywany czas przywrócenia zasilania

http://www.energa-operator.pl/wylaczenia/wylaczenia_biezace.xml

 

SERWISY KRAJOWE

 

NAZWA OŚRODKA

LOGO

ZAWIERA

LINK DO STRONY

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

 RCB

Informacje o zagrożeniach, raporty, oceny, poradniki

http://rcb.gov.pl/

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

 godloPL

Informacje o tematyce wojskowej

http://mon.gov.pl/

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

 PAA

Rozkład mocy dawki promieniowania gamma
w Polsce

http://www.paa.gov.pl/ocena-sytuacji-radiacyjnej-kraju/rozklad-mocy-dawki-promieniowania-gamma

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA

 PSH

Komunikat o bieżącej
sytuacji hydrogeologicznej,
prognoza
sytuacji hydrogeologicznej

http://www.psh.gov.pl/

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

 IMGW

Ostrzeżenia meteorologiczne
i hydrologiczne

http://www.imgw.pl/index.php

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 CZK.PL

Serwis zarządzania kryzysowego

http://www.czk.pl/

INFORMACJA LOTNICZA

 FLAIGHTRADAR24

Bieżąca sytuacja lotnicza nad obszarem Polski

http://www.flightradar24.com/53.97,17.42/6

OBRONA CYWILNA KRAJU

 OC

Serwis informacyjny

http://www.ock.gov.pl/

 

 


 

Numer 112 służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.


   

 Jak dzwonić na 112?

Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA 112? 

Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej zdarzenie lub – w przypadku problemów z łącznością – może być przekierowane do następnego centrum powiadamiania ratunkowego, które przyjmie zgłoszenie i powiadomi właściwe służby.

Co robi operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112?

  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

To zupełnie innowacyjne narzędzie. A dzięki niemu mieszkańcy mogą się dowiedzieć czy w ich okolicy jest bezpiecznie, a co więcej mogą też sami zgłaszać pojawiające się problemy. Za pomocą interaktywnej strony mieszkańcy mają możliwość aktualizacji danych na mapie. Mogą przekazywać informacje o zagrożenia występujących w ich najbliższym rejonie. Później te sygnały będą weryfikowane przez funkcjonariuszy i jeżeli okażą się, że są one prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę.

Na Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa przede wszystkim znajdują się informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie. Chodzi o kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, wymuszenia, bójki czy pobicia. Poza tym będą też informacje o przestępstwach na tle seksualnym, narkotykowych, przestępczości nieletnich, ale też wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna m.in. na stronie Komendy Stołecznej Policji. Ma ona pozwolić na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

mapa.zagrozen1