Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Główczyce z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2018 roku, poprzez organizację wyjazdowego wypoczynku letniego młodzieży

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 07, maj 2018 12:52

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Główczyce z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2018 roku, poprzez organizację wyjazdowego wypoczynku letniego młodzieży w wieku 13-15 lat zamieszkałej na terenie gminy Główczyce

Ocena formalna

 Przyznanie dotacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Główczyce z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2018 roku, poprzez organizację wyjazdowego wypoczynku letniego młodzieży w wieku 8-12 lat zamieszkałej na terenie gminy Główczyce

Ocena formalna

Przyznanie dotacji