Edukacja

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 10:14

W Gminie Główczyce  działają publiczne i niepubliczne placówki oświatowe kształcące zarówno na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym (ostatnie roczniki).

W gminie funkcjonują: 

-  4 placówki przedszkolne: 2 publiczne, znajdujące się w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Główczycach i Żelkowie oraz 2 ośrodki niepubliczne: Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"w Pobłociu oraz Społeczne Przedszkole w Szczypkowicach,

- 5 szkół podstawowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach (2 oddziały- klasy "0"-"VI" (przy ulicy Na wzgórzu 16), klasy "VII"-"VIII" (przy ulicy Szkolnej 1), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelkowie, Szkoła Podstawowa w Pobłociu, Szkoła Podstawowa w Stowięcinie oraz  niepubliczna - Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczypkowicach. W szkołach znajdują się klasy "II" i "III" gimnazjum. Klasy gimnazjalne z mocy ustawy są "wygaszane".