Gmina w liczbach

Drukuj

Ludność:

Liczba mieszkańców Gminy: 8.997 osób. Ludność Gminy stanowi ponad 9 % ludności powiatu słupskiego. Gęstość zaludnienia na terenie Gminy wynosi około 28 osób na 1 kilometr kwadratowy. Największą miejscowością jest wieś gminna Główczyce, w której mieszka ok. 19 % mieszkańców gminy ogółem (1690 osób).

Liczba ludności gminy Główczyce w podziale na poszczególne miejscowości, wg stanu na 26.10.2018 r. (pobyty stałe) przedstawia się następująco:

 • Będziechowo: 138 osób
 • Będzimierz: 44 osoby
 • Cecenowo: 343 osoby
 • Choćmirowo: 58 osób
 • Choćmirówko: 114 osób
 • Ciemino: 150 osób
 • Czarny Młyn: 0 osób
 • Dargoleza: 162 osoby
 • Dochowo: 68 osób
 • Dochówko: 32 osób
 • Drzeżewo: 136 osób
 • Gać: 37 osób
 • Główczyce: 1690 osób
 • Gorzyno: 338 osób
 • Gorzysław: 32 osoby
 • Gostkowo: 49 osób
 • Izbica: 263 osoby
 • Klęcinko: 98 osób
 • Klęcino: 229 osób
 • Kokoszki: 5 osób
 • Lipno: 18 osób
 • Michałowo: 22 osoby
 • Murowaniec: 10 osób
 • Następowo: 15 osób
 • Olszewko: 11 osób
 • Pękalin: 17 osób
 • Pobłocie: 723 osoby
 • Podole Wielkie: 195 osób
 • Przebędowo Słupskie: 60 osób
 • Rówienko: 14 osób
 • Równo: 84 osoby
 • Rumsko: 238 osób
 • Rzuski Las: 49 osób
 • Rzuszcze: 277 osób
 • Siodłonie: 192 osoby
 • Skórzyno: 143 osoby
 • Stowięcino: 380 osób
 • Szczypkowice: 401 osób
 • Szelewo: 61 osób
 • Święcino: 55 osób
 • Warblino: 136 osób
 • Wielka Wieś: 357 osób
 • Wolinia: 328 osób
 • Wykosowo: 246 osób
 • Zawada: 24 osoby
 • Zgierz: 59 osób
 • Zgojewko: 14 osób
 • Zgojewo: 143 osoby
 • Żelkowo: 292 osoby
 • Żoruchowo: 447 osób

 

Warunki przyrodnicze:

Gmina Główczyce jest największą gminą w powiecie słupskim, a szóstą pod względem wielkości w województwie pomorskim. Ponad 60% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, lasy zajmują około 28 %. Niewielki obszar zajmują wody (3 %), a grunty pod drogami i tereny zabudowane – 5 % powierzchni gminy.

Powierzchnia Gminy 324 km²

Główne rzeki - Łeba, Łupawa

Jeziora – Łebsko

Parki Narodowe – Słowiński Park Narodowy

Rezerwaty - Bagna Izbickie, Torfowiska Pobłockie

 

Rolnictwo:

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 18.631 ha, co stanowi ponad 60% powierzchni całej gminy.

 

Jednostki pomocnicze i organizacyjne:

Gmina obejmuje 26 sołectw + 1 osiedle: Będziechowo, Cecenowo, Ciemino, Choćmirówko, Dargoleza , Drzeżewo, Główczyce, Gorzysław, Gorzyno, Izbica, Klęcino, Pobłocie, Podole Wielkie, Rumsko, Rzuszcze, Siodłonie, Skórzyno, Stowięcino, Szelewo, Szczypkowice, Warblino, Wolinia, Wykosowo, Wielka Wieś, Żoruchowo, Żelkowo, Główczyce - Osiedle,

 

Liczba miejscowości – 49

Placówki oświatowe w gminie obejmują szkoły publiczne: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Główczycach, na który składa się: Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, inne placówki to: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelkowie, Zespół Szkół w Pobłociu, Zespół Szkół
w Stowięcinie. Na terenie Gminy funkcjonują placówki niepubliczne w Szczypkowicach: Społeczna Szkoła Podstawowa, Społeczne Gimnazjum, Społeczne Przedszkole.

Gminne placówki kulturalne to Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach wraz z podlegającymi mu: Wiejskim Domem Kultury w Pobłociu, 20 świetlicami wiejskimi w większych miejscowościach oraz biblioteką publiczną w Główczycach z filiami w Gorzynie, Pobłociu.

Ośrodki pomocy społecznej to Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach i Środowiskowy Dom Samopomocy w Rumsku.

 

Gospodarka:

Gospodarka Gminy opiera się na działalności małych i średnich przedsiębiorstw. W sferze handlu detalicznego i drobnych usług działają liczne podmioty gospodarcze.

 

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo