Stowarzyszenia

Drukuj
 
Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych
Główczyckie Stowarzyszenie Sportowe „Błękitni”
Główczycki Ośrodek Wspierania Aktywności Lokalnej
Stowarzyszenie Dzieci, Osób i Rodzin Niepełnosprawnych "Lepsze Jutro"
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczypkowice
 

 

 

 

 

 Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych

Dane kontaktowe:

ul. Kościuszki 8, 76-220 Główczyce

nr telefonu: 59 811 49 73

 

Cele stowarzyszenia:

 • integracja różnych grup środowiskowych, społecznych oraz instytucji, organizacji zainteresowanych rozwojem Gminy;
 • kreowanie i promowanie turystycznego wizerunku regionu, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i oświatowych.

 

 

 Główczyckie Stowarzyszenie Sportowe „Błękitni”

Klub Sportowy GKS „Błękitni”

 

Dane kontaktowe:

ul. Skórzyńska 4, 76-220 Główczyce

 

Cele stowarzyszenia:

 • kierowanie i rozwijanie zainteresowań w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej;
 • integracja różnych grup środowiskowych i społecznych w obrębie różnych dziedzin sportowych;
 • popularyzacja idei „uprawiając różne dyscypliny sportowe będziesz zdrowy”;
 • udzielanie pomocy materialnej klubowi sportowemu GKS „Błękitni” Główczyce;
 • działanie na rzecz poprawy bazy sportowej w gminie Główczyce;
 • wspieranie innowacji w zakresie różnych form aktywnego wypoczynku;
 • udzielanie pomocy w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych;
 • ścisła współpraca ze szkołami oraz UKS działającymi w tych szkołach, pomoc w organizacji imprez sportowych organizowanych na terenie szkół;
 • współpraca z innymi klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Główczyce w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.

 

 

 Główczycki Ośrodek Wspierania Aktywności Lokalnej

 

Dane kontaktowe:

ul. Szkolna 1, 76-220 Główczyce

 

Cele stowarzyszenia:

 • kierowanie i rozwijanie pozytywnych zainteresowań oraz stylu życia społeczności lokalnej; integracja różnych grup środowiskowych i społecznych;
 • popularyzacja idei „małe ojczyzny”; udzielanie pomocy materialnej placówce – siedzibie stowarzyszenia; unowocześnianie bazy dydaktycznej w Główczycach;
 • wspieranie innowacji w procesie nauczania i wychowania;
 • udzielanie pomocy w zakresie organizacji imprez turystycznych i rozrywkowych dla dzieci.

 

 

 Stowarzyszenie Dzieci, Osób i Rodzin Niepełnosprawnych "Lepsze Jutro"

 

Dane kontaktowe:

ul. Kościuszki 15, 76-220 Główczyce.

 

Cel stowarzyszenia:

 • Celem stowarzyszenia jest pomoc rodzinom (dzieciom i osobom dorosłym) w rozwiązywaniu problemów dotyczących chorób przewlekłych i widocznego kalectwa.

 

 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczypkowice

 

Dane kontaktowe:

Szczypkowice, 76-220 Główczyce

nr telefonu: 59 811 62 30

 

Cele Stowarzyszenia:

 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi z terenu gminy Główczyce i okolic;
 • integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
 • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 

 

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo