Inwentaryzacja stanu lasu w latach 2015-2019

Drukuj
Utworzono: środa, 08, lipiec 2015 12:34

Na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpoczyna się wykonanie opracowania pn.: "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latah 2015-2019".

Celem powyższego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących zmian. Wyniki inwentaryzacji zostaną wykorzystane do celów statystycznych oraz oceny polityki leśnej Państwa.

Prace będą miały formę pięcioletniego cyklu i obejmą 20% powierzchni lasów.

Więcej informacji:

Pismo Ministra Środowiska w sprawie inwentaryzacji lasów