Inwestycje i projekty unijne

Drukuj

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków zewnętrznych udało się zrealizować szereg inwestycji na terenie Gminy Główczyce, przyczyniając się do jej rozwoju.
W ramach zrealizowanych projektów wykonano m.in. remonty, modernizacje dróg, utworzono punkty przedszkolne, zbudowano boiska sportowe, kanalizację sanitarną i wodociągi.

Poniżej prezentujemy aktualne przedsięwzięcia, jak i owoce prac zakończonych w ostatnim czasie:

Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Główczyce w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury

Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce

Przebudowa drogi gminnej w Drzeżewie

Przebudowa dróg gminnych w Rumsku i Siodłoniu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce- etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Drzeżewo-Lipno

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rumsko-Równo 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dargoleza, Podole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino wraz z przepompowniami i przyłączami 

Ochotniczo przez pokolenia - przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej prezentującej historię pożarnictwa w gminie Główczyce

Ja też jestem przedszkolakiem 2007-2016

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rumsko-Równo wraz z przyłączmi i przepompowniami

Oświetlenie uliczne w Główczycach 

Powstanie chodnik w Cecenowie

Prace na drogach

Budowa parkingu w Główczycach

Powstały kolejne place zabaw

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dydaktycznym w Zespole Szkół w Stowięcinie

Rozwój infrastruktury sportowej w gminie Główczyce - budowa boiska sportowego w Rumsku oraz szatni sportowej w Szczypkowicach

Remont świetlic wiejskich w Choćmirówku i Żelkowie

Remonty kościołów w Gminie

Zagospodarowanie centrum wsi Żoruchowo

Ja też jestem przedszkolakiem - utworzenie punktów przedszkolnych w gminie Główczyce

Budowa wodociągu Główczyce-Święcino

Place zabaw

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach

Boisko sportowe w Żelkowie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dochowie

Budowa i remont świetlic wiejskich

Budowa kanalizacji sanitarnej

Oczyszczalnia Stowięcino

Moja szkoła - moja szansa

Ja też jestem przedszkolakiem

Cyfrowa szkoła 

 

Archiwum inwestycje i projekty unijne

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo