Remont świetlic wiejskich w Choćmirówku i Żelkowie

Drukuj

Remont świetlicy wiejskiej w Żelkowie zrealizowany został w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Projekt pn.: „Aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz działań społeczno-kulturalnych poprzez remont świetlic wiejskich w Choćmirówku i Żelkowie” obejmował również remont świetlicy wiejskiej w Choćmirówku.
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie obu zadań w kwietniu 2012r., umowa zawarta została dnia 15 listopada 2012 roku
Procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych ogłoszono dnia 23 kwietnia 2013 roku, a dnia 03 czerwca 2013 roku zawarto umowę z firmą EUROPLAST Izabela Rogozińska, ul. Wileńska 21 Słupsk.
Przedmiot inwestycji obejmował:
1) Roboty rozbiórkowe pokrycia i konstrukcji dachu,
2) Wykonanie konstrukcji dachu,
3) Strop podwieszony - kasetonowy,
4) Roboty murowe,
5) Ułożenie glazury,
6) Wykonanie posadzki,
7) Montaż nawiewników w oknach,
8) Częściowy remont podłogi drewnianej,
9) Roboty malarskie,
10) Wymiana drzwi zewnętrznych,
11) Ocieplenie ścian zewnętrznych,
12) Roboty instalacji C.O.
13) Roboty instalacji elektrycznych i oświetleniowych.
Roboty budowlane zakończone zostały dnia 4 października 2013 roku.
Koszt inwestycji wyniósł: 236 880,60 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 107 671,20 zł.

 

               Żelkowo 12Zelkowo 4

               Zelkowo 3Zelkowo 2

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo