Budowa boiska sportowego w Żelkowie

Drukuj


boisko ZelkowoW dniu 18 maja 2012 r. o godzinie 13:00 symbolicznym przecięciem wstęgi rozpoczęła się uroczystość otwarcia boiska sportowego w Żelkowie. Przecięcia wstęgi dokonał poprzedni Wójt Gminy Główczyce – pan Czesław Kosiak, który
w kadencji 2006-2010 zainicjował budowę boiska sportowego w Żelkowie, pozyskując dofinansowanie na realizację zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, obecna pani Wójt Teresa Florkowska, która czuwała nad prawidłową realizacją zadania i doprowadziła je do szczęśliwego finału, Przewodniczący Rady Gminy Główczyce pan Michał Matkowski oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelkowie pani Dorota Sibińska zaangażowana w realizację budowy boiska. Po przecięciu wstęgi Ksiądz Grzegorz Stępniak z główczyckiej parafii, z zamiłowania piłkarz, dokonał poświęcenia boiska. Następnie Władze Gminy wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których nie zabrakło Radnych, Sołtysów, mieszkańców gminy, Dyrektorów Szkół i innych jednostek z terenu Gminy Główczyce, a także gości spoza terenu gminy, przenieśli się na boisko, gdzie głos zabrali ponownie: pani Wójt Teresa Florkowska, Przewodniczący Rady Gminy Główczyce pan Michał Matkowski, Wójt Czesław Kosiak i Dyrektor ZSP w Żelkowie pani Dorota Sibińska. Uroczystym przemówieniem przywitali gości i przybliżyli drogę jaką należało pokonać ,aby móc wspólnie spotkać się na nowo wybudowanym boisku.

Realizacja projektu pn. „Budowa boiska sportowego w Żelkowie" rozpoczęła się od momentu zawarcia w dniu 29 kwietnia 2010 roku umowy pomiędzy Gminą Główczyce, a Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Następnym etapem była procedura przetargowa, w wyniku której wybrano Wykonawcę robót budowlanych – firmę „Kaszub" z Kiełpina-Leszna, z którą w dniu 09 września 2010 roku zawarto umowę na realizację zadania. Boisko sportowe w Żelkowie zostało oddane do użytku w dniu 17 października 2011 roku. W wyniku realizacji projektu powstało boisko sportowe do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej, wymiarach 90x50 metrów i powierzchni 4500 m2. Teren boiska został ogrodzony siatką, ustawiono bramki oraz wytyczono linie boiska, wzdłuż których zamontowano 12 ławek dla kibiców. Całkowity koszt zadania wyniósł 206 698,76 zł, z czego 144 237,93 zł stanowiły środki unijne.

Kolejnym punktem programu uroczystego otwarcia boiska sportowego w Żelkowie był Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Główczyce, w którym mecz rozegrały drużyny reprezentacyjne klas czwartych i młodszych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Główczycach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelkowie. Po zaciętej rywalizacji fair play zwyciężyli zawodnicy ZSP Żelkowo uzyskując wynik 3:0. Kolejny, z niecierpliwością wyczekiwany mecz, w ramach Turnieju o Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelkowie rozegrały drużyny Samorządowców Gminy Główczyce i Nauczycieli. Zwycięstwo z wynikiem 4:2 odniosła drużyna Nauczycieli.

Wybudowane boisko sportowe zwiększyło dostępność infrastruktury społecznej w gminie oraz pozytywnie wpłynęło na aktywizację i integrację lokalnej społeczności.

  boisko 3boisko zelkowo 1boisko 4

Projekt budowy boiska sportowego w Żelkowie współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 9 - Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 - Lokalne inicjatywy obywatelskie.

 logo rpo

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo