Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Główczyce - etap I

Drukuj

               logo ochrona środowiska

Projekt pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce" polegał na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Główczyce, Wielka Wieś, Klęcino, Klęcinko i Siodłonie.

Bezpośrednim celem projektu było zmniejszenie dysproporcji regionalnych z zakresie wyposażenia w infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, a także obniżenie zanieczyszczenia środowiska w Gminie Główczyce.

Realizacja inwestycji wpłynęła na zwiększenie stopnia skanalizowania gminy z 32% do 46%. Średnio na dobę nowy odcinek kanalizacji przejmuje 114 m3 ścieków od 1032 mieszkańców.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2010 – październik 2011.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska.

 logo rpo

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo