Remont kościołów w Gminie

Drukuj

Projekt pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowej 8 „Lokalna infrastruktura podstawowa”, Działanie 8.1.2. „Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy”.

Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Kępice – liderem projektu, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Słupsk oraz Parafiami Rzymsko – Katolickimi w: Kępicach, Dębnicy Kaszubskiej, Budowie, Stowięcinie, Wrześciu i Bruskowie Wielkim.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac remontowych oraz konserwatorskich w następujących zabytkowych obiektach sakralnych znajdujących się w miejscowościach: Warcino, Osowo, Dębnica Kaszubska, Budowo, Stowięcino, Żelkowo, Swołowo i Wrzeście.

Planowany koszt projektu to 3 997 920,03 zł z czego 3 398 232,01 zł (85%) stanowi wkład Unii Europejskiej.

W gminie Główczyce wykonane zostaną następujące prace:

W kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Stowięcinie wykonany zostanie remont wieży kościoła, polegający na naprawie dachu i fundamentów wieży oraz remont ścian, elewacji oraz murów wieży kościoła.

W kościele filialnym p.w. św. Antoniego w Żelkowie wykonany zostanie remont dachu i stropu.

   Kościół nr 3kościół StowięcinoKościół nr 2   
   remont kosciolow zelkowo 1remont kosciolow zelkowo 3remont kosciolow zelkowo 2        

logo rpo

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo