Oczyszczalnia Stowięcino

Drukuj

Projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych na pobrzeżu Słowińskiego Parku Narodowego w Stowięcinie” współfinansowany był ze środków Unii  Europejskiej  w  ramach  działania  321  „Podstawowe  usługi  dla  gospodarki  i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Inwestycja polegała na budowie nowej komunalnej oczyszczalni ścieków, która w pierwszej kolejności odbierać będzie ścieki z miejscowości Podole Wielkie, a po wybudowaniu odpowiednich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni trafią również ścieki z Dargolezy, Stowięcina i Gorzyna. Wykonawcą prac budowlanych była firma BIOMECH z Poznania, która wyłoniona została w drodze przetargu.

Koszt budowy oczyszczalni wyniósł 1 800 000,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, pozostałe koszty poniesione zostały ze środków własnych gminy.

Inwestycja zakończyła się we wrześniu 2011 roku, a oczyszczalnię oddano do użytku w październiku 2011 roku

Budowa oczyszczalni ścieków w Stowięcinie przyczyniła się do poprawy czystości środowiska naturalnego w południowo-wschodniej części gminy i stanowiła kolejny etap zmierzający do wyłączenia z eksploatacji starych i wyeksploatowanych oczyszczalni po PGR-owskich w Stowięcinie i Gorzynie.

    logo UE                                                              logo PROW

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo