Budowa kanalizacji sanitarnej w Dochowie

Drukuj

Projekt pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Dochowo do miejscowości Wielka Wieś" polegał na budowie 2 km sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, która połączyła miejscowości Dochowo i Wielka Wieś.

Celem projektu było uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Dochowo, wyeliminowanie rozlewisk i zastoin ścieków w gruncie, a także dostosowanie gospodarki ściekowej do wymogów ochrony środowiska i dyrektyw unijnych.

Projekt w ponad 91% dofinansowany został ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

Prace zakończyły się w IV kwartale 2011 roku.

 


oczyszczalnia dochowo 123
      
                                         
                            

  

    

 

 

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo