Ochotniczo przez pokolenia - przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej prezentującej historię pożarnictwa w gminie Główczyce

Drukuj

loga programu

Projekt pn.: „Ochotniczo przez pokolenia-przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej prezentującej historię pożarnictwa w gminie Główczyce realizowany był w latach 2013-2015 przy 80 % współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w obrębie działania „Odnowa i rozwój wsi”. W 2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, który po pozytywnej ocenie został zakwalifikowany do realizacji. Umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego Wójt Gminy Główczyce, Pani Teresa Florkowska, podpisała w dniu 17 stycznia 2014 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca inwestycji- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM-BUD Roman Pieper z Lęborka, z którym umowę zawarto 25 kwietnia 2014 roku. Zakres prac obejmował roboty branży budowlanej, instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o. oraz instalacje elektryczne. W dniu 9 września 2014 roku obiekt został odebrany i przekazany do eksploatacji. Rozliczenie projektu od strony formalnej nastąpiło w 2015 roku.

Kopia Dargoleza 1Dargoleza front

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięty został cel operacji, zakładający aktywizację i poprawę jakości życia mieszkańców Dargolezy, poprzez rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej i utworzenie tematycznej sali wiejskiej prezentującej historię działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Główczyce. 

 

Projekt finansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo