Budowa wodociągu w miejscowościach Rumsko-Równo

Drukuj

logo prowB
W dniu 29 września 2014 roku Wójt Gminy Główczyce Teresa Florkowska, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę na realizację zadania pn. ”Dostosowanie jakości wody w miejscowościach Rumsko-Równo, należących do Aglomeracji Główczyce, poprzez rozbudowę sieci wodociągowej”. Projekt uzyskał 75 % dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk, wyłoniono w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach zadania wykonano:
1. Rurociąg PE 90 mm o długości 2856 m wraz z przeciskiem RC 90 mm długości 1019 m i odpowietrzeniem rurociągu
2. Wcinki do istniejącego rurociągu PE 90 mm: 4 szt.
3. Połączenie z nowym wodociągiem PE 40 mm: 4 szt.
4. Roboty naprawcze i odtworzeniowe
5. Stary agregat pompowy wymieniono na nowy.
Łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie 252 321,31 złotych, z czego dofinansowanie z wyniosło 153 854,00 złotych.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo