Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Drzeżewo-Lipno

Drukuj

logo prowB

W dniu 7 maja 2015 roku Wójt Gminy Główczyce Teresa Florkowska, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę na realizację zadania pn. ”Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Drzeżewo-Lipno”. Projekt uzyskał 75 % dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk, wyłoniono w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawowała firma AQUA-BUD Biuro Usług Inwestycyjnych.

W ramach zadania wykonano:


1. Rurociąg PE 63 mm o długości 1,89 km wraz z wcinkami do istniejącego rurociągu PE 63mm
2. Zamontowano zestaw hydroforowy II stopnia
3. Przyłącza wodociągowe PE 40 mm
4. Instalacje elektryczne w stacji wodociągowej w Drzeżewie
5. Naprawa dróg
6. Instalacje wewnętrzne przyłączy


Łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie 132 086,35 złotych, z czego dofinansowanie z wyniosło 70 799,00 złotych.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo