Wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych

Drukuj

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2019

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo Sportu i Turystyki zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

Należy pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne (powstałe obiekty sportowe), bez względu na to, w której grupie wyróżnionych zadań się znajdują, muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 4 do 31 marca 2019 r.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT.

W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących treści Programu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień u pracowników Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o wypłatę transzy dofinansowania przewidzianej na rok 2019, upływać będzie 15 listopada tego roku. Prosimy o odpowiednie dostosowanie harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań, tak aby możliwe było złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami (m in. kopiami faktur za zrealizowane prace) w ww. terminie.

Program Sportowa Polska - edycja 2019

Wzór umowy o dofinansowanie Sportowa Polska 2019

Źródło:

https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/program-sportowa-polsk/edycja-2019/8029,Sportowa-Polska-Program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2019.html

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - sport

Drukuj

Wójt Gminy Główczyce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Główczyce polegającego na wsparciu finansowym sportu w 2019 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie klasy A i okręgowej.

Zarządzenie 10/2019

Zarządzenie 15/2019

Mammografia

Drukuj

ZBADAJ SIĘ I ZYSKAJ SPOKÓJ

Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

Badanie wykonywane jest przez wyspecjalizowany i bardzo doświadczony personel medyczny LUX MED. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne, a wielu kobietom uratowało życie. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlategouprzejmie prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Główczyce –  8 marca 2019 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Hali Sportowej, ul. Skórzyńska

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL. Prosimy o przygotowanie dowodu osobistego przed połączeniem telefonicznym. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.

Wszystkie Panie uczestniczące w badaniu otrzymają prezent w postaci próbek kosmetyków.

mammografia2019

Otwarty konkurs ofert - sport

Drukuj

Wójt Gminy Główczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Główczyce, polegającego na wsparciu finansowym sportu w 2019 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie klasy A i okręgowej.

Zarządzenie nr 9/2019

Wykaz oraz ocena formalna ofert

Zarządzenie nr 16/2019 w sprawie przyznania dotacji

Zachęcamy, pozostaw 1% podatku w Gminie Główczyce

Drukuj

Wykorzystujmy możliwość, jaką stwarzają nam przepisy prawa i wspierajmy organizacje pożytku publicznego 1% naszego podatku, a szczególnie tych mieszkańców naszej gminy, którzy potrzebują wsparcia.
Organizacje pożytku publicznego to przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczeństwa lub grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną.
Wszystkie te organizacje działają po to, aby poprawić jakość naszego życia. Ludzie skupieni w tych organizacjach to najczęściej społecznicy i wolontariusze, którzy za trud swojej pracy, poświęconej na rzecz innych, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.
My, jako podatnicy, możemy pomóc organizacjom pożytku publicznego, przekazując na ich rzecz 1% naszego podatku dochodowego.
U nas również działają organizacje pożytku publicznego. Pomagając im, pomożemy naszym najbliższym – rodzinom, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom i sobie samym.
Poniżej zamieszczamy informacje o organizacjach pożytku publicznego prowadzących działalność na rzecz mieszkańców gminy Główczyce oraz o tym, jak przekazać 1% podatku.
Zachęcamy organizacje lub osoby znajdujące się pod ich opieką z terenu Gminy Główczyce do przesyłania informacji o celu oraz numeru KRS na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , które będziemy sukcesywnie udostępniać na naszej stronie internetowej.

DZIUBA ALEKSANDRA
KRS – 0000186434
W rubryce informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1% - 395/D DZIUBA ALEKSANDRA
Należy zaznaczyć w PIT pole „Wyrażam zgodę"

1  podatku Cukrzyca

 

KRÓLIK WOJCIECH
KRS – 0000037904
W rubryce informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1% - 23526 WOJCIECH KRÓLIK

Krlik

 

MORGAŚ MARZENA
KRS – 0000270809
W rubryce informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%Morgaś 7989

Morga

 

OSP GŁÓWCZYCE
KRS – 0000116212
W rubryce informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1% - OSP GŁÓWCZYCE 76-220 Główczyce ul. Słupska 17

OSP Gwczyce

 

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo