Kultura i sport

Drukuj

GOK
Celem Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby w zakresie kultury, sportu, czytelnictwa oraz spędzania czasu wolnego.Odbywają się w nim zajęcia rozrywkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz liczne imprezy okolicznościowe.

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury działają świetlice wiejskie, rozmieszczone w 20 miejscowościach na terenie gminy, działające przez cały rok urozmaicają życie mieszkańców.

W Gminie funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Główczycach i jej 2 filie, w Pobłociu i Gorzynie. Księgozbiór Biblioteki w Główczycach wynosi 9 608 pozycji.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo