Zabytki

Drukuj

                GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 

 

BĘDZIECHOWO

 

CMENTARZ EWANGELICKI, l. 70 XIX w.

 DOM NR 28, szach.,2 poł. XIX w.      

                                                                                       

                 park dwor. Bedzie                                                                                     

                         PARK DWORSKI, poł. XIX w.

 

CECENOWO

 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP:

a. kościół, mur., 1867-1868 r.,

b. cmentarz przykościelny, 1 poł. XIX w.

CMENTARZ EWANGELICKI, 2 poł. XIX w.

 

                  dom kolejowy

      STACJA KOLEJOWA, ob. dom nr 5, mur., pocz. XX w.

 

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY:

a. dwór nr 41, mur., 1812-1814 r., rozbud. 2 poł. XIX w.,

b. park, k. XVII w.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY:

a. stodoła, mur., 2 poł. XIX w.,

b. stajnia koni wyjazdowych, mur., 1857 r.,

c. stajnia koni roboczych, mur., 1857 r.

 

CHOĆMIROWO

 

 CMENTARZ EWANGELICKI, 2 poł. XIX w.

 

                 choćmirówko park

                          PARK DWORSKI, 1 poł. XIX w.

 

CHOĆMIRÓWKO

 

CMENTARZ EWANGELICKI,pocz. XX w.

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY:

 

                  chocmirowko pałac

                                a. dwór nr 8, poł. XIX w.

b. park,1 poł. XIX w.

 

CIEMINO

 

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY:

a. dwór nr 19, mur., 1 poł. XIX w.,

 

                     oficyna ciemino

                                 b. oficyna nr 18, mur., 1882 r.,

 c. park, poł. XIX w.

DOM NR 11, mur., XIX/XX w.

 

DARGOLEZA

 

CMENTARZ EWANGELICKI, k. XIX w.

 

                      szkoła dargoleza

                  SZKOŁA, ob. dom nr 9, mur., 1 ćw. XX w.

 

STODOŁA FOLWARCZNA, mur.-drew., 2 poł. XIX w.

DOM NR 12, mur., k. XIX w.

DOM NR 14, mur., 1898 r.

 

DOCHÓWKO

 

             dochowko

                      SPICHLERZ FOLWARCZNY, mur., pocz. XX w.

 

 

DRZEŻEWO

 

CMENTARZ EWANGELICKI, k. XIX w.

 

                     drzezewo

                    CMENTARZ EWANGELICKI, l. 70 XIX w.

 

SZKOŁA, ob. dom nr 18, mur., pocz. XX w.

BUDYNEK GOSPODARCZY W ZAGRODZIE NR 4, mur.- drew., 1909 r.

DOM NR 19, mur.-szach., poł. XIX w.

DOM NR 22, mur., 2 poł. XIX w.

 

GAĆ

 

 

            gać

                              DOM NR 14, mur., XIX/XX w.

 

GŁÓWCZYCE

 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA, ul. Kościuszki:

a. kościół, mur., 1891 r.,

 

                  kaplica główczyce

                     b. kaplica cmentarna, mur., 1869 r.,

c. kaplica cmentarna, mur., pocz. XX w.,

d. cmentarz przykościelny, poł. XVIII w.,

e. plebania nr 9, mur., 1 poł. XIX w.

  ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY, ul. Mickiewicza:

 

                   pałac główczyce

          a. pałac nr 10, mur., poł. XIX w., przebud. 1910-1911 r.,

b. park, 2 poł. XIX w.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY, ul. Mickiewicza:

a. dom nr 14, mur., 2 poł. XIX w.,

 

                      brama glow

                           b. brama mur., 2 poł. XIX w.,

 

c. stodoła, mur., 2 poł. XIX w.,

d. obora, mur., 2 poł.

ul. Ciemińska

DOM NR 1, mur., XIX/XX w.

DOM NR 3, mur., 1921 r.

ul. Dworcowa

DOM NR 10, mur., pocz. XX w.

DOM NR 12, mur., pocz. XX w.

DOM NR 17, mur., l. 30 XX w.

ul. Kościuszki

DOM NR 3, mur., pocz. XX w.

DOM NR 4, mur., pocz. XX w.

DOM NR 6/6a, mur., 1911 r.

DOM NR 8, ob. Urząd Gminy, mur., k. XIX w.

DOM NR 10, mur., pocz. XX w.

DOM NR 12, mur., pocz. XX w.

DOM NR 14, mur., pocz. XX w.

DOM NR 17, mur., 1920 r.

DOM NR 20, mur., k. XIX w.

ul. Mickiewicza

DOM NR 1, mur., pocz. XX w.

DOM NR 3, mur., pocz. XX w.

DOM NR 6, mur., 1 ćw. XX w.

DOM NR 11, mur., pocz. XX w.

DOM NR 22, mur., k. XIX w.

Osiedle

DOM NR 3, mur., l. 30 XX w.

ul. Podgórna

DOM NR 8, mur., 1 ćw. XX w.
ul. Skórzyńska

DOM NR 3, mur., pocz. XX w.

ul. Słupska

DOM NR 2, mur., pocz. XX w.

DOM NR 4, mur., pocz. XX w.

DOM NR 6, mur., pocz. XX w.

DOM NR 19, mur., 1 ćw. XX w.

DOM NR 20, mur., 1 ćw. XX w.

DOM NR 22, mur., 1 ćw. XX w.

DOM NR 23, mur., 1 ćw. XX w.

DOM NR 27, mur., XIX/XX w.

DOM NR 31, mur., pocz. XX w.

ul. Szosa Słupska

DOM NR 1, mur., 1 ćw. XX w.

DOM NR 3, mur., 1 ćw. XX w.

 

GORZYNO

 

CMENTARZ EWANGELICKI, l. 70 XIX w.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY I FOLWARCZNY:

a. pałac nr 13, mur., 1 poł. XIX w., rozbud. 2 poł. XIX w.,

b. park, 1 poł. XIX w.,

 

               gorzyno

                        c. stajnia, mur., 4 ćw. XIX w.,

d. dom zarządcy nr 15, mur., k. XIX w.

 

GOSTKOWO

 

            gostkowo

                    CMENTARZ EWANGELICKI, poł. XIX w.

 

 

IZBICA

 

KOŚCIÓŁ FIL. P.W. ŚW. JÓZEFA, mur., 1930 r. 

 

             izbica

           CMENTARZ EWANGELICKI, ob. komunalny, k. XIX w.

 

 PARK DWORSKI, 1 poł. XIX w.

DOM NR 3, szach., 2 poł. XIX w.

DOM NR 35, mur., pocz. XX w.

DOM NR 41, mur., k. XIX w.

 

KLĘCINO

 

         klecino

                   CMENTARZ EWANGELICKI, k. XIX w.

 

 PARK PAŁACOWY, 1 poł. XIX w.

 

LIPNO

 

          lipno

                    CMENTARZ EWANGELICKI, l. 70 XIX w.

 

ZAGRODA NR 7:

a. obora, mur., 1913 r.,

b. stodoła, szach., k. XIX w.

ZAGRODA NR 8:

a. obora, mur., 1 ćw. XX w.,

a. stodoła, mur., 1914 r.

 

OLSZEWKO

 

          olsz

                    CMENTARZ EWANGELICKO-KATOLICKI, XIX w.

 

POBŁOCIE

 

CMENTARZ EWANGELICKI, k. XIX w.

CMENTARZ EWANGELICKI, poł. XIX w.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY:

a. pałac, mur., pocz. XX w.,

 

                 pobłocie

                                  b. park, XVIII/XIX w.

 

DOM NR 6, mur., pocz. XX w.

DOM NR 7, mur., 1907 r.

DOM NR 30, mur., 1 ćw. XX w.

DOM NR 41, ob. przedszkole, mur., pocz. XX w.

ZAGRODA MŁYNARSKA NR 49, mur., XIX/XX w.

DOM NR 79, mur., pocz. XX w.

 

PODOLE WIELKIE

 

CMENTARZ RODOWY, 2 poł. XIX w.

ZASPÓŁ DWORSKO-PARKOWY:

 

                 podole pałac

                         a. dwór nr 22, mur., poł. XIX w.,

b. park, 1 poł. XIX w.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY:

a. rządcówka nr 21, mur., 2 poł. XIX w.,

b. stajnia ze spichlerzem, mur., 2 poł. XIX w.,

 

 

                   gorzelnia podole

                               c. gorzelnia, mur., 1900 r.,

 

d. stodoła, mur., 2 poł. XIX w.,

e. kuźnia, ob. dom nr 23, mur., poł. XIX w.

DOM NR 9, szach., 1 poł. XIX w.

 

PRZEBĘDOWO SŁUPSKIE

 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY:

a. stodoła, mur., 2 poł. XIX w.,

b. dom robotników folwarcznych, nr 2, mur., poł. XIX w.,

c. dom robotników folwarcznych nr 7,mur., poł. XIX w.,

 

              park przebedowo slup

                                     d. park, XVIII/XIX w.

 

 

RÓWNO

 

CMENTARZ EWANGELICKI, 2 poł. XIX w.

 

                     rowno park

                         PARK DWORSKI, 2 poł. XVIII w.

 

ZESPÓŁ FOLWARCZNY:

a. stodoła, mur.-drew., pocz. XX w.,

 

 

                   równo obora

                          b. obora, stajnia, spichlerz, mur. pocz. XX w.,

c. obora, mur.-drew., 1922 r.,

d. dwojak nr 9, mur., pocz. XX w.,

e. dwojak nr 10, mur., pocz. XX w.,

f. dwojak nr 11, mur., pocz. XX w.

DOM NR 15, mur., 2 poł. XIX w.

ZAGRODA NR 17:

a. dom, mur., 2 poł. XIX w.,

b. budynek inwentarski, mur., 1889 r.,

c. stodoła, mur., 1923 r.

 

RUMSKO

 

PARK DWORSKI, 1 poł. XIX w.

 

RZUSZCZE

 

CMENTARZ EWANGELICKI, k. XIX w.

 ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY:

 

              rzuszcze dwor

                   a. dwór nr 16, mur., 1845 r.,

b. park, 1 poł. XIX w.

DOM NR 35, mur., pocz. XX w.

 

SIODŁONIE

 

CMENTARZ EWANGELICKI, 2 poł. XIX w.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY:

a. obora, mur., 4 ćw. XIX w.,

 

            siodlonie owczarnia

                       b. owczarnia, mur., 4 ćw. XIX w.,

c. stodoła, drew., 1 ćw. XX w.,

d. czworak nr 13, mur., 4 ćw. XIX w.

ZESPÓŁ SZKOŁY, ob. zagroda nr 22:

a. szkoła, ob. dom, mur., XIX/XX w.,

b. budynek gospodarczy, mur., XIX/XX w.

 

SKÓRZYNO

 

CMENTARZ EWANGELICKI, k. XIX w.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY:

 

          skórzyno pałac

                 a. pałac nr 12, mur., pocz. XIX w.,

b. park, 1 poł. XIX w.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY:

a. magazyn, szach., pocz. XIX w.,

b. stodoła, mur., pocz. XIX w.,

c. stajnia, mur., pocz. XIX w.,

d. obora, mur., pocz. XIX w.

 

STOWIĘCINO

 

         stowięcino kosciol

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA wraz

z otoczeniem, mur., XV w. (wieża), XVII w.

 

CMENTARZ EWANGELICKO-KATOLICKI, k. XIX w.

CMENTARZ EWANGELICKI, 2 poł. XIX w.

PARK DWORSKI, 2 poł. XIX w.

 

SZCZYPKOWICE

 

CMENTARZ EWANGELICKI, k. XIX w.

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY:

a. dwór nr 24, mur., 1 poł. XIX w.,

b. park, XIX w.

 

ZESPÓŁ FOLWARCZNY:

 

          szczypkowice

             a. stajnia ze spichlerzem, mur., 1865 r.,

b. rządcówka, mur., 2 poł. XIX w.

 

WARBLINO

 

CMENTARZ EWANGELICKI, k. XIX w.

 

                 warblino

                      PARK DWORSKI, k. XIX w.

 

WIELKA WIEŚ

 

          Wielka Wieś cmentarz

                       CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w.

 

 ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY:

 

               Wielka Wieś pałac

       a. pałac nr 36, mur., 1 poł. XIX w., rozbud. 2 poł. XIX w.,

b. park, 1 poł. XIX w., k. XIX w.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY:

a. obora, mur., pocz. XX w.,

b. stodoła, mur., pocz. XX w.,

e. rządcówka nr 38, mur., 1900 r.

ZAGRODA NR 10:

a. obora, mur., XIX/XX w.,

b. stodoła, mur., XIX/XX w.

DOM NR 21, mur., 1920-1930 r.

DOM NR 26, mur., pocz. XX w.

ZAGRODA NR 28:

a. dom, mur., 1913 r.,

b. obora, mur.-drew., pocz. XX w.,

c. budynek inwentarski, mur., pocz. XX w.

DOM NR 30, mur., 1913 r.

DOM NR 31, mur., pocz. XX w.

 

WOLINIA

 

CMENTARZ EWANGELICKI, 2 poł. XIX w.

 ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY:

 

          wolinia pałac

                  a. pałac nr 13 , mur., XVIII w., XIX w.

b. park, 1 poł. XIX w.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY:

a. gorzelnia, mur., XIX/XX w.,

b. wozownia, ob. budynek mieszkalno-gospodarczy nr 7, mur., poł. XIX w.

DOM NR 42, mur., 1898 r.

 

WYKOSOWO

 

 ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY:

 

          wykosowo pałac

                              a. pałac, mur., poł. XIX w.,

b. park, 1 poł. XIX w.

 

ZGIERZ

 

          zgierz cmentarz

                      CMENTARZ EWANGELICKI, ok. 1918 r.

 

 

ZGOJEWO

 

CMENTARZ EWANGELICKI, 2 poł. XIX w.

 

                zgojewo dwor

                  DWÓR NR 15, mur., 2 poł. XIX w.

 

ŻELKOWO

 

         Żelkowo kościół

KOŚCIÓŁ FIL. P.W. ŚW. ANTONIEGO wraz z działką, mur., 1 poł. XIX w.,

przeb. 1897 r. 

 

CMENTARZ KOMUNALNY, po 1945 r.

CMENTARZ EWANGELICKI, 2 poł. XIX w.

PARK DWORSKI, poł. XIX w.

 

                Żelkowo elektrownia

          ELEKTROWNIA WODNA, mur., 1908 r., rozbud. 1952-1954 r.

 

DWORZEC KOLEJOWY, ob. dom nr 15, mur.-szach., k. XIX w.

DOM NR 5, mur., k. XIX w.

DOM NR 12, mur., 1913 r.

 

ŻORUCHOWO

 

CMENTARZ EWANGELICKI, poł. XIX w.

CMENTARZ EWANGELICKI, 2 poł. XIX w.

 ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY:

 

            Żoruchowo dwór

                      a. dwór, mur., 1833 r.,

 

          Żoruchowo park

                                 b. park, poł. XIX w.

 

ZESPÓŁ FOLWARCZNY:

a. magazyn, stajnia 1859 r.,

b. stodoła, poł. XIX w.,

c. obora, mur., 1864 r.

d. obora, mur., 1887 r.,

e. magazyn, k. XIX w.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo