Usługi publiczne

Drukuj

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina Główczyce przejmie obowiązki odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Według nowego systemu gmina zapewni odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalanych wytworzonych przez mieszkańców. Ustanowienie selektywniej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z nową ustawą będzie należało do zadań gminy. Za śmieci segregowane będzie pobierana niższa opłata.

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo