Gospodarka odpadami

Drukuj

 

Bezpieczne usuwanie wyrobów z azbestem

azbestAzbest jest to minerał występujący w skorupie ziemskiej, ze względu na unikalne właściwości takie jak wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad i innych chemikaliów, wysoką temperaturę rozkładu i topnienia oraz złe przewodnictwo cieplne znalazł szerokie zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Azbest należy do grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności od tego, z jakim metalem krzemian tworzy związek, ma on nie tylko inny kolor ale i różny stopień szkodliwości dla zdrowia. Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit). Pod względem przydatności przemysłowej największe zastosowanie ma azbest biały (chryzolyt), następnie azbest niebieski i brązowy (amosyt). Mieszaniny azbestu i cementu wkroczyły do przemysłu materiałów budowlanych w postaci eternitu czyli lekkich i wytrzymałych płyt, otrzymywanych ze sprasowania azbestu z cementem, przełomem było wykorzystanie go do wyrobu papy niepalnej. Wyroby te do dziś stanowią pokrycie dachowe większość starszych budynków na całym świecie. Powszechne wykorzystywanie azbestu jest silnie powiązane z ujawnieniem się późniejszych niekorzystnych efektów zdrowotnych zarówno u pracowników zatrudnionych w poszczególnych gałęziach przemysłu, gdzie był używany azbest, jak i u osób środowiskowo eksponowanych na ten czynnik rakotwórczy. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku. Przyjęte ograniczenia nie eliminują jednak problemu, jakimi jest znaczna ilość wytworzonych i nadal będących w eksploatacji wyrobów azbestowych. Każda płyta azbestowo-cementowa (popularnie nazywana eternitem) zawiera od 11 do 13% rakotwórczego azbestu. Niczym niezabezpieczone płyty są szkodliwe, nawet jeśli tylko leżą na dachu. Deszcze wymywają z nich bowiem spoiwo cementowe, przez co wiązki włókien azbestu zostają odsłonięte, rozszczepiają się i uwalniają do środowiska. Im bardziej zniszczony jest dach, tym więcej włókien się ulatnia. Szczególnie niebezpieczne stają się podczas usuwania z dachu starych płyt, które się łamią i kruszą.
Kiedy usuwać wyroby zawierające azbest?
Usunięcia azbestu ze swojego gospodarstwa może dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez Starostę program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.Decyzja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinna następować na podstawie dokonywanej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości kontroli stanu wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.z 2004r. Nr 71, poz.649 ze zm.). Ocena wskazuje na stopień pilności wykonania prac. Stopień pierwszy wymaga bezzwłocznej wymiany lub naprawy, pozostałe stopnie wskazują na dokonanie ponownej kontroli w określonym czasie
Ostatecznie wyroby azbestowe należy usunąć do końca 2032 roku, bez względu na ich stan techniczny, a usunięte wyroby zastąpić innymi nie zawierającymi tego minerału.
Czyim obowiązkiem jest usunięcie wyrobów zawierających azbest?
Usunięcie wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych zgodnie z oceną, do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia stanowi obowiązek właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości.
Zgłaszanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
Właściciel, użytkownik wieczysty, lub zarządca nieruchomości przed przystąpieniem do usuwania wyrobów zawierających azbest powinien zgłosić planowane prace do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli Starosty.

Więcej przydatnych informacji:

http://bezazbestu.com.pl/
http://www.bazaazbestowa.pl/
http://polskabezazbestu.pl/bezpieczne-usuwanie-azbestu.html


Gmina Główczyce posiada zatwierdzony program usuwania azbestu - Uchwała NR IX/59/2015
z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Główczyce na lata 2014-2032" – link http://ug.glowczyce.ibip.pl/public/?id=182915

 

Edukacja- mądre zakupy

Edukacja- mikroplastiki

Edukacja- odpady problemowe

Edukacja- recykling odpadów

Edukacja- zapobiegajmy powstawaniu odpadów

 

nagłówek

 Latem 2017 roku zmianie ulegną zasady segregacji odpadów- zapoznaj się ze zmianami tutaj.

Wspólny System Segregacji Odpadów

Ulotka - Jak segregować?

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Główczyce za rok 2016 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Główczyce za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Główczyce za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Główczyce za 2013 rok

 

koszyellowInformujemy, że od 1 lipca 2016 roku odbiorem odpadów komunalnych segregowanych oraz zmieszanych w naszej gminie zajmować się będzie firma REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oddział Lębork.

Z początkiem lipca zmienią się również dni odbioru odpadów, dlatego prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

 

 

logo recyklingInformacja o uzyskanych poziomach recyklingu na terenie gminy Główczyce w 2016 roku

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu na terenie gminy Główczyce w 2015 roku

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu na terenie gminy Główczyce w 2014 roku  

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu na terenie gminy Główczyce w 2013 roku

  

 Gospodarka odpadami   

                 GOSPODARKA ODPADAMI

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Skórzyńskiej (teren oczyszczalni ścieków) w Główczycach jest czynny od wtorku do piątku w godzinach 13:00 - 17:00 oraz w każdą sobotę w godz. 09:00 – 17:00 (z wyjątkiem świąt) i przyjmuje bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

1.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2.  Odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny);

3.   Gruz budowlany (w ilości 10m3 /rocznie od gospodarstwa domowego);

4.  Opony samochodowe  pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w ilości 8 szt. rocznie od gospodarstwa domowego);

5.  Makulatura;

6.  Opakowania wielomateriałowe  (kartoniki po mleku, sokach)

7.  Metale;

8.  Odpady biodegradowalne (w szczególności skoszona trawa, gałęzie, liście itp.)

9.  Baterie i akumulatory;

10.  Przeterminowane leki i chemikalia;

11. Materiały izolacyjne - styropian.

W PSZOK nie są przyjmowane następujące odpady:

1.  Tworzywa sztuczne;

2.  Zmieszane odpady komunalne;

3.  Odpady zawierające azbest;

4.  Części samochodowe;

5.  Szyby (samochodowe, okna);

6.  Odpady budowlane zmieszane  z innymi odpadami.

 

Obsługę PSZOK prowadzi Zakład Usług Publicznych Sp. z o.o. ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce.
Odbiorem odpadów z PSZOK zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112,  76-200 Słupsk.

Odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie.

 

WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GŁÓWCZYCE :

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.


- ul. Szczecińska 112,
76-200 Słupsk, Tel. 59 843 40 22,

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , strona internetowa: www.pgkslupsk.pl

 

ELWOZ sp. z. o.o. Oddział Sierakowice

- ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice, Tel.58 684 71 24

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , strona internetowa: www.elwoz.pl

 

REMONDIS sp. z o.o., Oddział Lębork

- ul. Kossaka 91-95, 84-300 Lębork, Tel. 59 862 20 68

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , strona internetowa: www.remondis.pl

 

SOMMER sp. z o.o.

- ul. Poznańska 39, 76-200 Słupsk, Tel. 59 842 63 82

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , strona internetowa: www.i-sommer.pl

 

KING Joanna Staniuk-Sommer

- ul. Sołdka 1/7, 76-200 Słupsk, Tel. 59 842 70 50

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , strona internetowa: www.king.slupsk.pl

 

Wykaz podmiotów przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny z terenu gminy Główczyce

  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Główczyce ul. Skórzyńska
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk
  • REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział Lębork ul. Kossaka 91-95, 84-300 Lębork
  • ELWOZ Sp. z o.o. ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice
  • Sommer Sp. z o.o. ul. Poznańska 39, 76-200 Słupsk
  • KING Joanna Staniuk-Sommer, ul. Sołdka 1/7, 76-200 Słupsk.

 

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo