Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej

Drukuj
Utworzono: piątek, 26, październik 2018 06:46

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi wraz z partnerami zaprasza na Forum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 30 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach.

Program Forum