Usługi publiczne

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 10:17

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina Główczyce przejmie obowiązki odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Według nowego systemu gmina zapewni odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalanych wytworzonych przez mieszkańców. Ustanowienie selektywniej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z nową ustawą będzie należało do zadań gminy. Za śmieci segregowane będzie pobierana niższa opłata.